آینده ای روشن ….

دپارتمان روانشناسی دبیرستان سلام صادقیه

 آموزش‌وپرورش غربالگری روانشناختی نمی‌کند و صرفا به غربالگری هوشی می‌پردازد. البته ظاهرا طرحی در حال بررسی است که غربالگری روانی در آغاز سال‌تحصیلی اتفاق بیفتد. با وجود این، در ایران آمار رویدادهای روانی بالاست.

لذا دبیرستان سلام صادقیه در این امر پیش قدم شده و با برنامه ای مدون تمامی دانش آموزان را پایش می کند و سلامت روانی دانش آموزان را در ارجحیت قرار داده است.