مسابقات اسوه حسنه در دو بخش تئوری و نمایشی برگزار گردید و دبیرستان سلام صادقیه توانست با درخشش دوباره افتخارات بسیاری را برای دبیرستان به ارمغان بیاورد. گوشه ای از این افتخارات را زیر مشاهده می نمایید.