جشن ولادت پیامبر با کمک انجمن های مختلف دبیرستان و کاملا دانش آموزی

رسم تو نور امـید است و صفای سینه هاست

دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست

روز میـلادت شدم مست می عرفان تو

آیه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو . . .