برگزاری مسابقات اسوه حسنه – مسابقات فرهنگی سلام ها

دبیرستان سلام صادقیه با این باور که دانش آموزان ایران اسلامی می بایست در تمام ابعاد شخصیتی فرصت رشد و نمو و بالندگی داشته باشند تا با چهره ای فرهیخته ، آزاده و شجاع در جامعه بعنوان شهروند متخلق و متدین ، موثر و کار آمد ایفای نقش نمایند لذا در محیط مدارس با شناخت استعدادهای مختلف و متنوع دانش آموزان در عرصه های مختلف فرهنگی ، هنری ، پرورشی و ورزشی و ایجاد فرصت بروز و تقویت و تربیت آنها در وجود دانش آموزان گرامی ، تمام سعی و مساعی خود را بکار بسته است تا این هدف مبارک و مقدس که همانا تعالی انسانهاست را به منصه ظهور برساند.