به گزارش واحد فرهنگی دبیرستان سلام صادقیه :  دانش آموزان این مدرسه توانستند در “مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۵” عناوین برتر را کسب نمایند.
دانش آموز مهدی شاه بیک با شرکت در مسبقات قرآنی توانست مقام اول در رشته قرائت قرآن را در سطح منطقه بدست آورد و انشاالله با برگزاری کلاسهای آمادگی خود را برای مسابقات استان و سپس کشوری آماده خواهد کرد.

دانش آموز ابوالفضل کشاورز نیز توانست رتبه سوم در بخش تفسیر قرآن کریم را بدست آورد.

دانش آموز نیما فیلسرائی هم با درخشش خود در مسابقات منطقه ۵ توانست رتبه اول احکام را بدست آورد.

دانش آموز سید محمد موسوی موفق به کسب رتبه سوم در رشته اذان گردید.

با آرزوی سربلندی و موفقیت روز افزون برای این دانش آموزان مستعد و کوشا، این موفقیت را به دانش آموزان و دبیران و کادر دبیرستان سلام صادقیه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

همچنین این موفقیت را به اولیای گرامی این دانش آموزان بتریک عرض می کنیم.

رتبه های بخش هنری متعاقبا اعلام خواهد شد.