کلاس پیشرفته و مجازی MT

یکی از کلاس های فوق العاده پر شور و نشاط درسی به صورت آنلاین

این نرم افزار توسط خود دبیرستان تولید شده و مورد استفاده قرار گرفته است.