پایه چهارم دبیرستان سلام صادقیه

بعد از تلاشهای فرآوان، جشن پایه چهارم