یادگیری با طعم لذت

آزمایشگاه فیزیک پایه یازدهم

آزمایشگاه فیزیک و یادگیری از طریق آزمایش همواره یکی از روش های ثابت شده و موثر در یادگیری این درس شیرین است. آزمایشگاه فیزیک باعث رشد و جرقه زدن استعداد در دانش آموزان می شود.

آزمایشگاه مجهز و کامل دبیرستان سلام صادقیه با در اختیار گذاشتن تمامی امکانات در خدمت دانش آموزان سعی در آن دارد تا بتواند دانش آموزان را با این درس شیرین آشتی دهد.