با آرزوی موفقیت

اردو المپیاد علمی دبیرستان سلام صادقیه

کلاسهای پیشرفه در داخل دبیرستان ، اردو های علمی ، اردوی شبانه روزی دانشگاه شهید بهشتی