زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی ۹۷ – ۹۸

زمان برگزاری المپیادهای علمی دبیرستان سلام صادقیه

زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی ۹۷ – ۹۸ از اول بهمن ماه آغاز می‌شود و تا پنجم بهمن ماه ادامه دارد . روز ، تاریخ و ساعت شروع آزمون ها مطابق مندرجات جدول زیر است:

جدول زمان المپیادهای علمی سال 97

منبع : مرکز استعداد های درخشان