فرم شناسنامه تندرستی

شناسنامه تندرستی - ورزشی دانش آموز

1 - در مدت 30 ثانیه حرکت پله ( گام های متناوب ) را انجام دهید و تعداد تکرار صحیح در 30 ثانیه را در جدول یادداشت کنید . ( توجه : فقط در صورتی که از سلامت کامل برخوردار هستید این تست را انجام دهید - حتی الامکان کفش ورزشی پوشیده و قبل از اجرای تست حتما گرم کنید ) ( مراجعه به فیلم تهیه شده ) 2 - نظر به اینکه سلامتی جسمانی ضروری ترین شرط شرکت در هر گونه فعالیت ورزشی است و به منظور حفظ سلامت دانش آموزان و اطلاع معلمان تربیت بدنی از وضعیت جسمانی ایشان ، در صورتی که فرزند شما از سلامتی کامل برخوردار است یا احتمال دچار هر گونه بیماری از قبیل : عوارض قلبی - تنفسی ، اعمال جراحی ، بیماریهای عفونی ، ناراحتی های مفصلی ، دیابت ، نارسایی بینایی و شنوایی ، ناراحتی های مزمن و ... می باشد از طریق فرم زیر اطلاع دهید.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY