برگزاری کارگاه ارتباط موثر

دپارتمان روانشناسی دبیرستان سلام صادقیه

برگزاری کارگاه ارتباط بدون خشونت،زبان زندگی

برگزاری کارگاه تئوری انتخاب دبیرستان سلام صادقیه

کلاس یوگا دبیرستان سلام صادقیه