ثبت نام ۱۳۹۹-۱۴۰۰

قهرمانی دبیرستان سلام صادقیه در هشتمین جشنواره ورزشی

مدارس روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل نیست

آشنایی با معاونت اجرایی دبیرستان سلام صادقیه

ورزش صبحگاهی دبیرستان سلام صادقیه

والیبال منطقه

حضور دبیرستان سلام صادقیه در مسابقات والیبال منتطقه

اختتامیه لیگ فوتبال

اختتامیه لیگ فوتبال دبیرستان سلام صادقیه

جلسه اولیا پایه دهم

جلسه اولیا پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه

اول مهر

جشن اول مهر دبیرستان سلام صادقیه با حضور تمامی دانش آموزان و همکاران