بازارچه شب یلدا دبیرستان سلام صادقیه

ورزش صبحگاهی دبیرستان سلام صادقیه

تغییر پنجره های راهرو توسط انجمن دانش آموزی هنر

نتایج نهایی مسابقات فرهنگی اسوه حسنه

واحد هنر دبیرستان سلام صادقیه

کلاسهای بادکنک آرایی

انجمن نمایش عروسکی سلام صادقیه

انجمن بازی سلام صادقیه

نتایج مسابقات اسوه حسنه سلام صادقیه

مسابقات اسوه حسنه