مسابقات اسوه حسنه

جشن ولادت پیامبر

اردوی مشهد پایه یازدهم دبیرستان سلام صادقیه

اردوی رامسر پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه

والیبال منطقه

حضور دبیرستان سلام صادقیه در مسابقات والیبال منتطقه

اختتامیه لیگ فوتبال

اختتامیه لیگ فوتبال دبیرستان سلام صادقیه

شورای دانش آموزی

رای گیری شورای دانش آموزی دبیرستان سلام صادقیه