بازدید از غار موزه استاد وزیری

اردوی جهادی – خیریه

قهرمانی دبیرستان سلام صادقیه در هشتمین جشنواره ورزشی

اردوی فوتبال و استخر پایه دهم

مسابقات اسوه حسنه

جشن ولادت پیامبر

اردوی مشهد پایه یازدهم دبیرستان سلام صادقیه

اردوی رامسر پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه