مسابقات اسوه حسنه

جشن ولادت پیامبر

اردوی مشهد پایه یازدهم دبیرستان سلام صادقیه

اردوی رامسر پایه دهم دبیرستان سلام صادقیه

والیبال منطقه

حضور دبیرستان سلام صادقیه در مسابقات والیبال منتطقه

شورای دانش آموزی

رای گیری شورای دانش آموزی دبیرستان سلام صادقیه

اردو رامسر پایه یازدهم

اردوی رامسر پایه یازدهم دبیرستان سلام صادقیه