سالروز حماسه ۹ دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

حماســـه ملی ۹ دی

“مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد.”

  مقام معظم رهبری