معاونت IT

معاونت تکنولوژی اطلاعات دبیرستان سلام صادقیه در خدمت شماست.