با آرزوی موفقیت دانش آموزان سلام صادقیه در امتحانات ترم اول

چند نکته برای موفقیت در امتحانات

شب امتحان برای همه‌ی ما با استرس و اضطراب همراه است. داشتن آمادگی کافی برای امتحان، به میزان قابل توجهی از استرس و اضطراب مذکور می‌کاهد. هر کس شیوه‌ای برای آماده شدن برمی‌گزیند. شما چگونه برای امتحانات‌ آماده می‌شوید؟ آیا به نظرتان آمادگی برای امتحان در مطالعه‌ی کتاب‌های درسی خلاصه می‌شود؟ نمی‌توانید انکار کنید بسیاری از عوامل محیطی در نحوه‌ی عملکرد شما مؤثرند. ممکن است تعدادی از آنها خارج از کنترل شما باشند؛ اما آیا برای بهبود شرایطی که می‌توانید کنترل کنید تلاش می‌کنید؟ برای پیشگیری از وقوع ضعف‌های جسمی سرِ جلسه‌ی امتحان لازم است از قبل برنامه‌ریزی کنید. برای اینکه بدانید شب امتحان چه کار باید بکنیم ؛ این مقاله را مطالعه کنید.