با آرزوی موفقیت در تمامی امتحانات

اردوی علمی پایه دوازدهم دبیرستان سلام صادقیه

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه نمی‌کشید، بلکه هنگامی می‌توانید استراحت کنید که گوریل را از پای درآورده باشید.