سلام بر دکتران فردا

جشن روپوش سفید و بازدید از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

با آرزوی موفقیت تمامی دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان سلام صادقیه