انجمن ورزش دبیرستان سلام صادقیه تقدیم می کند. ورزش قدرتی و بسیار پر شور TRX

این ورزش در فضای محدود باعث بالا رفتن درت بدنی و در نتیجه اعتماد به نفس و سلامت داش آمو زان می شود.

دانش آموزان و همکاران می توانند برای شرکت در این کلاسها به واحد فرهنگی دبیرستان و یا انجمن ورزش دبیرستان سلام صادقیه مراجعه نمایند.

عکس: مجید نظری، واحد آی تی دبیرستان سلام صادقیه