انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه تقدیم می کند

کارگاه و انجمن هنر پنجره ای به سوی زیبایی

ویترای هنر رنگ کردن شیشه است. هنری زیبا که در گذشته با کنار هم قرار دادن تکه شیشه های رنگی برای تزئین مکان های عمومی مانند معبد و کلیسا آغاز شد و امروزه به شیوه ای کاملا حرفه ای و جذاب در دکوراسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه با وجود استاد برجسته و هنرمند جناب آقای مرتاضی و همچنین دارا بودن کارگاه هنر بسیار مجهز اقدان به استفاده از هنر زیبای ویترای برای تغییر فضای رنگی مدرسه نموده است.