::. آمار رتبه های کنکورهای سراسری .::

5

رتبه تک رقمی

23

رتبه دو رقمی

138

رتبه سه رقمی

100%

قبولی در کنکور

تمامی حقوق محفوظ است.