پیشرفت تحصیلی

اردوی جامع مطالعاتی ترم اول و رفع اشکال توسط دبیران مربوطه

با آرزوی موفقیت تمامی دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان سلام صادقیه