در راستای کسب دیپلم فنی

آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای

یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی بخش آموزش های فنی و حرفه ای می باشد که با ارائه مهارت های دسته اول به فراگیران آنها را برای ورود به دنیای کسب و کار آماده می سازد. با توجه به این امر که تغییرات در دنیای بازار کسب و کار و صنعت سطح نیازمندی ها و مهارتها را تغییر داده که لازمه پاسخگویی به این تغییرات آموزش¬های انعطاف پذیری است که به فراگیران نحوه برخورد درست با محیط های جدید و حل مساله را ارائه دهد. چنانکه فراگیران قادر باشند مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مسئله، کارگروهی، خود مدیریتی، برنامه‌ریزی و سازماندهی و آشنایی با فن‌آوری را بیاموزند که امروزه برای شاغل شدن امری واجب و ضروری هستند.