نوشته‌ها

بازدید از غار موزه استاد وزیری

تغییر پنجره های راهرو توسط انجمن دانش آموزی هنر

نتایج نهایی مسابقات فرهنگی اسوه حسنه

واحد هنر دبیرستان سلام صادقیه

کارگاه هنر

انجمن هنر دبیرستان سلام صادقیه با هدف رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان و درک بهتر و عمیقتر آنها از هر و یفتن زوایای مختلف آن ایجاد شده است.