سرکار خانم پردیس مرادنژاد

رییس انجمن

اولیا محترم دانش آموز احسان محمدى پایه نهم
پزشک-متخصص بیماریهاى عفونى- عضو هیئت علمى

جناب آقای سید اکبر نورآذر

نایب رییس انجمن

اولیا محترم دانش آموز سیدمحمدحسن نورآذر پایه هفتم

لیسانس مدیریت بازرگانی

سرکار خانم مریم طهماسبی

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز اردحبیبی پایه هشتم
کارشناس ارشد حسابداری

جناب آقای کریم کریمی

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز فریدکریمی پایه نهم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سرکار خانم آزاده یاوری

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز پرهام فرشید راد پایه هفتم

کارشناسی شیمی و دانشجوی ترم آخر مترجمی زبان فرانسه

جناب آقای روح الله حاجی سلیمانی

عضو انجمن

اولیا محترم دانش آموز علی حاجی سلیمانی پایه هشتم