پست مربوط به عربی هفتم قواعد و تمارین درس نهم در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

عربی هفتم قسمت پنجم قواعد درس نهم

https://t.me/salam_sadeghie_7/660

عربی هفتم قسمت ششم حل تمارین درس نهم

https://t.me/salam_sadeghie_7/661