فعالیت شدید همکاران ما در دبیرستان سلام صادقیه دوره اول در روز های منتهی به نوروز

توی این روز های سخت که همه ما یکپارچه به کنترل ویروس کرونا کمک می کنیم، و مدارس برای حفظ سلامتی شما دانش آموزان عزیز تعطیله، همکاران ما در دبیرستان سلام صادقیه با افزایش فعالیت های خود درجهت جبران و عدم توقف آموزش، شبانه روز تلاش می نمایند.

این فیلم گوشه ای از زحمت های همکاران ما برای دانش آموزان است که بصورت روزمره در این ایام تعطیلی و با برنامه ریزی های انجام شده توسط شورای مدرسه انجام می پذیرد