مسابقه فوتبال دانش آموزان پایه نهم و کادر آموزشی

این مسابقه به درخواست دانش آموزان پایه نهم و با همکاری کادرمحترم آموزشی در حیاط دبیرستان سلام صادقیه دوره اول برگزار گردید.

البته بخت با کادر آموزشی مدرسه نبود و متاسفانه کادر محترم آموزشی این دربی را با نتیجه سه بر صفر واگذار نمود.