بالا بردن مهارت خوش نویسی در دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه

بالا بردن مهارت خوش نویسی در دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه

این کلاس ها به منظور بالا بردن مهارت دانش آموزان در نوشتن و آموزش خط تحریری برگزار میگردد.