::.راه های ارتباطی با مدرسه.::

آدرس:بلوار فردوس غرب – خیابان سازمان برنامه جنوبی – خیابان بیستم مرکزی – خیابان هفدهم غربی – پلاک۴

تلفن :     ۴۴۱۶۹۳۸۳ – ۴۴۱۲۳۹۸۸ – ۴۴۱۶۳۷۴۰

ارتباط مستقیم با مدیریت