توزیع ملزومات کلاس های فرهنگی و هنری بین دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه

ملزومات مصرفی مورد نیاز یکساله دانش آموزان برای کلاس های فرهنگی و هنری  تهیه و تحویل دانش آموزان گردید.