«مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالقَ»

این ها تنها گوشه ای از دریای مهر خانواده بزرگ سلام صادقیه است که موجب رفع خستگیِ تلاش بی وقفه همکاران ما در مدرسه می شود که در این ایام تمام تلاش خودرا برای جلوگیری از اُفت آموزشی دانش آموزان می نمایند.