پست مربوط به زبان انگلیسی پایه نهم درس پنجم بخش اول و دوم در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

زبان انگلیسی نهم درس پنجم بخش اول

https://t.me/salam_sadeghie_9/1135

زبان انگلیسی نهم درس پنجم بخش دوم

https://t.me/salam_sadeghie_9/1136