پست مربوط به زبان انگلیسی پایه هفتم درس هفتم در کانال قرار گرفته است.

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

زبان انگلیسی هفتم درس هفتم.

https://t.me/salam_sadeghie_7/683