روز آخر و فینال جشنواره بزرگ فجر در دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

امروز روز جمع آوری امتیاز بود.

کدام کلاس برنده مسابقات خواهد بود؟

امروز دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول با کوشش فراوان و نشاطی وصف ناپذیر در تکاپوی جمع آوری آخرین امتیازات برای کلاس خود بودند.

مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملا رمضانی نیز امروز با حضور در بین دانش آموزان به این مسابقات نشاط و جذابیت خواصی افزود.