شنیدی میگن …

شنیدی میگن…

قسمت پنجم:

توی فضای مجازی، هرروز شایعات زیادی درست می شن.حواستون باشه …