📣📌شروع اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان

دانش آموزان پایه هفتم امروز با شور وشوق وصف ناپذیری در مدرسه حضور داشتند .

دانش آموزان پس از جلسه توجیهی اردو که توسط مشاور محترم پایه جناب آقای علیان آماده سوار شدن به اتوبوس شدند.

دانش آموزان با بدرقه مدیریت محترم مدرسه جناب آقای رمضانی سوار اتوبوس شده و به سمت شهر قم و سپس شهر کاشان  حرکت کردند.

امید است این اردو یکی از زیباترین اردو ها در یاد و خاطره دانش آموزان پایه هفتم نقش ببندد.
دسامبر 3, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری دانش افزایی اولیا با حضور دکتر حدادی

نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع دوره های آمادگی آزمون جامع مدارس سلام

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اردوی درسی ویژه آزمون جامع

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
نوامبر 28, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور مراسم بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ مدارس برتر

نوامبر 5, 2019/توسط مهدی دانشفر
بارگذاری موارد بیشتر