اولین جلسه اولیا و مربیان ویژه دانش آموزان پایه هفتم

جلسه اولیا و مربیان دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول در نمازخانه مدرسه با خیر مقدم آقای شنی مسئول فرهنگی آغاز شد،

و در ادامه با صحبت های مسئول پایه هفتم جناب آقای علیان ادامه یافت.

راهکار های آموزشی ، ارائه برنامه های طرحی شده برای بالا بردن هرچه بیشتر سطح علمی دانش آموزان، نرم افزار دایاموز

تنها بخشی از صحبت های آقای اسدیان بود.

جلسه با صحبت های مدیریت دبیرستان سلام صادقیه جناب آقای رمضانی ادامه و با انتخابات انجمن اولیا و مربیان خاتمه یافت.

در انتهای جلسه کارنمای فعالیتهای تابستانی دانش آموزان پایه هفتم تحویل اولیای محترم گردید.