برنامه کلاس های روز شنبه 98/12/17

👈زیست و زمین پایه هشتم : ساعت 12:30

👈زیست و زمین پایه نهم :ساعت 11:15

🔸 لطفاً، حتماً، به دوستان خود هم اطلاع‌رسانی نمایید.
🔸 حضور و غیاب دانش‌آموزان، به طور مستمر، صورت خواهد گرفت.
🔸 مسئولیّت نظارت بر عملکرد در منزلِ دانش آموزان به عهدهٔ اولیای محترم است.