گزارشی مصور از فعالیتهای انجام شده در کلاس های کارو فناوری دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

گزارش هفته سوم از کلاس های کارو فناوری

این کلاس ها با هدف بالا بردن مهارتهای جسمی و فکری دانش آموزان و کشف استعداد های دانش آموزان برگزار میگردد.

در این کلاس ها که در کارگاه مدرسه برگزار میگردد دانش آموزان با مهارت های مختلف آشنا می شوند.