برگزاری اولین جلسه مشاوره و مصاحبه جهت تعیین سطح زبان ترمیک

امروز اولین جلسه مشاوره و آشنایی دانش آموزان جدید الورود با مسئول محترم پایه هفتم جناب آقای میر محمدی برگزار گردید.

در این جلسه دانش آموزان علاوه بر مشاوره های حضوری ، توسط سوپر وایزر گروه زبان انگلیسی مجموعه سلامصادقیه تعیین سطح کلاس های زبان ترمیک خور را نیز انجام دادند.