دی …

قسمت پنجم:

درس نخوندن و تقلب کردن باعث میشه که جلوی همکلاسی ها سرشکسته بشید. حالا از ما گفتن ….