ادروی تفریحی کردان ویژه هر سه پایه

اردوی شاد و مفرح کردان با حظور حد اکثری دانش آموزان هر سه پایه

بازی فوتبال

بازی والیبال

تهیه نهار توسط خود دانش آموزان

بخش از برنامه های این اردو بود