کلیپ تصویری اردوی پایه هشتم

دیدن این کلیپ شاید بتونه یکم این روزا حالمونو عوض کنه .

یادش بخیر خیلی خوب بود.

به امید روزهایی که بتونیم بازم در کنار هم بریم اردو.