مدح حضرت زهرا (س )

آمده دنیا ام ابیها
آمده دنیا حضرت زهرا

آمده دل ببرد از پیمبر
آمده دار و ندار حیدر

ای همه هستی و مستی عالم
سوره‌ی کوثر حضرت خاتم

تویی حقیقت قصه‌ی لولاک
تویی جدا شده ز فهم و ادراک

تو به دو عالم شوری و شینی
مادر ارباب من حسینی

تویی شمیم عطر گل یاس
تویی تو مادر حضرت عباس

شاعر:حسین رضائیان