توصیف بهار

ما در طبیعت چشم نواز جهان، چهار فصل رنگارنگ و قشنگ داریم که هر کدام با خود خوبی‌ها یا بدی‌های را به همراه دارند. ولی با تمام اینها و با تمام شدن هر فصل به استقبال فصل زیبای بعدی می‌رویم تا از آن به خوبی استقبال کنیم.
یکی از معجزه‌های خدا در طبیعت، فصل سبز و مهربانی، بهار است؛ فصل سبز شدن برگ‌های درختان و فصل شکوفه‌های صورتی درخت هلو و… که همه‌ی این زیبایی‌ها در سرشت بهار است که با خود میوه‌هایی که شیرینی و ترشی آن برق از سر آدم می پراند را به ارمغان می‌آورد.
همچنین فصل بهار با شکوه‌ترین عید ایرانیان، یعنی عید باستانی نوروز را با خود می‌آورد. روزهای خوبی که ما به میهمانی خویشاوندان خود می‎‌رویم و راجع به سال قبل صحبت و برای سال بعد آروزی موفقیت و امیدواری می‌کنیم.
همه‌ی این زیبایی‌ها و خوبی‌ها در فصل سرسبزی است که جزء چشم نوازترین و زیباترین فصل‌های جهان است و دعا می‌کنیم که همه‌ی بهارهای عمرمان به خوبی و خوشی بگذرد.

نگارنده : محمد حسین اسماعیلی / پایه هفتم