مولای آفتاب

ما را در آسمان تولا رها کنید

در راه عشق آل پیمبر فدا کنید

کوری چشم دشمن مولای آفتاب

ما را غلام حضرت هادی صدا کنید

نام نقی سرآمد اسماء عالم است

هر کس جز این سروده از آدم سوا کنید

« ای سفره دار عشق خدا یا اباالحسن »

آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنید؟

ای محتوای آیه ی تطهیر اهل بیت

رجس و پلیدی دلمان را دوا کنید

آقا! عنایتی به دل تنگ عاشقان

ما را کبوتر حرم سامرا کنید

گرد و غبار غفلتمان را ز ما بگیر

ما را شبیه حضرت سلمان جدا کنید

شاعر : حسین رضائیان